فرآیندها فرآیندها

 

           

گزارش تصویری گزارش تصویری

برنامه پروازی برنامه پروازی

اخبار فرودگاه
۱۸ آذر ۱۳۹۷

آمار هشت ماه اول سال 1397

آمار پرواز و مسافر و بار در هشت ماه اول سال 1397 ، فرودگاه جهرم
۱۱ آذر ۱۳۹۷

بازديد رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه جهرم

تاکيد دکتر مه آبادي بر پيشرفت سريع تر پروژه ترمينال فرودگاه جهرم
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در بازديد از پروژه هاي عمراني فرودگاه جهرم بر اتمام هرچه سريع تر ترمينال جديد اين فرودگاه تاکيد کرد.