نمایش محتوا نمایش محتوا

عملیات اجرایی فرودگاه جهرم از سال 1346آغاز شد و فرودگاه جهرم سال 1348رسما افتتاح شد.

درسال های قبل از انقلاب ، پروازهای پستی وکشاورزی برقراربوده بگونه ای که یک هواپیمای بونانزا با قابلیت حمل هشت مسافر به صورت ایرتاکسی عملیات پرواز فرودگاه را انجام می داده وشنیده ها حاکی از ان است قیمت بلیط 400 ریال بوده که توسط دفترفروش بلیط به همشهریان ارایه سرویس می کرده است . همچنین فرودگاه در عملیات کمک رسانی به زلزله زگان لار وقیروکارزین نقش محوری داشته است ، لازم به ذکر است فرودگاه جهرم دومین فرودگاه استان فارس بعد از شیرازبوده است.

در بعد از انقلاب در بحبوحه جنگ از فرودگاه به عنوان پارکینگ هواپیماهای سی یکصد وسی برای دور بودن از دست دشمن بعثی استفاده شد . از سال های 1374تا 1378پرواز مسافربری جهرم به مقصدتهران به صورت برنامه ای و بدون وقفه درابتدا هفته ای یکبار وسپس هفته ای دو بار افزایش پیدا کرد ، در سال 1391 تا 1392 پرواز ها توسط هواپیمایی نفت به مقصد تهران و بلعکس انجام میشد و در حال حاضر هفته ای دو پرواز در روزهای شنبه و دو شنبه هر هفته به مقصد تهران و بلعکس توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به طور مستمر انجام میشود.