نمایش محتوا نمایش محتوا

پرواز داخلی :

پرواز به مقصد تهران و بلعکس دوشنبه و چهارشنبه هر هفته توسط شرکت پارس ایر