نمایش محتوا نمایش محتوا

توصيه هاي حين پرواز

1- چنانچه به صورت خانوادگی یا گروهی مسافرت میکنید و مایلید در کنار دیگر همسفران خود باشید پیش از وقت تعیین شده در فرودگاه حضور داشته باشید تا کارکنان بتوانند امکانات بیشتری در اختیارشما قرار دهند.

2- حتی المقدور در طول پرواز کمربندهای ایمنی خود را بسته نگهدارید .

3-هنگام فرود تا توقف کامل هواپیما و باز شدن درها، صندلی خود را ترک نکنید، چون ممکن است در اثرترمز ناگهانی تعادل خود را از دست بدهید.

4-در موقع ترک هواپیما توجه داشته باشید چیزی ازوسایل شخصی خود را جا نگذارید. در صورت جا گذاشتن بلافاصله مسئولان شرکت هواپیمایی مربوطه درقسمت اشیا گمشده یا مدیریت ترمینال در فرودگاه را در جریان امر قرار دهید.