خبر خبر

بازديد رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه جهرم
تاکيد دکتر مه آبادي بر پيشرفت سريع تر پروژه ترمينال فرودگاه جهرم
رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در بازديد از پروژه هاي عمراني فرودگاه جهرم بر اتمام هرچه سريع تر ترمينال جديد اين فرودگاه تاکيد کرد.

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در بازديد از پروژه هاي عمراني فرودگاه جهرم بر اتمام هرچه سريع تر ترمينال جديد اين فرودگاه تاکيد کرد.

دکتر  مه آبادي در اين بازديد كه پنجم آذر با همراهي دکتر غلامحسين باقريان، عضو هيات مديره و معاون عمليات فرودگاهي شركت و  مهندس بدیعی فرد  مدیرکل فرودگاههای استان فارس و دکتر محمدرضا رضايي نماینده مردم جهرم درمجلس شورای اسلامی  و دکتر قاضي زاده هاشمي عضو هیات رئیسه  مجلس انجام شد، از نزديك در جريان پيشرفت پروژه هاي عمراني فرودگاه جهرم بويژه ترمينال جديد فرودگاه قرار گرفت.

 ترمينال جديد فرودگاه جهرم با زيربناي تقریبی 1500 مترمربع و با اعتباري بالغ بر شصت میلیارد ریال,در حال حاضر بیش از 25% پیشرفت فیزیکی داشته و به مرحله نصب سازه فضایی رسيده است.

رييس هيات مديره و مديرعامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران همچنين از بخش هاي مختلف فرودگاه جهرم بازديد كرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد