خبر خبر

بازديد مدير کل فرودگاههاي استان فارس
بازديد مدير کل فرودگاههاي استان فارس از فرودگاه جهرم
بازدید مدیر کل فرودگاههای استان فارس جناب آقای مهندس بدیعی فرد از روند ساخت پروژه ترمینال جدید و واحدها  مختلف فرودگاه جهرم 
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد