خبر خبر

افتتاح پايگاه مقاومت بسيج فرودگاه جهرم
افتتاح پايگاه مقاومت بسيج فرودگاه جهرم در ايام يوم الله نهم دي

همزمان با ایام یوم الله نهم دی، پایگاه مقاومت بسیج  فرودگاه جهرم  با نام  پایگاه مقاومت پرواز ،  با حضور فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه جهرم جناب سرهنگ توکل به همراه جمعی از مسئولین و معتمدین جهرم افتتاح شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد