خبر خبر

عمليات نصب سازه فضايي ترمينال مسافربري با موفقيت انجام شد.
نصب سقف ترمينال جديد فرودگاه، اين سقف به دليل طراحي خاص از حساسيت خاصي برخوردار بود

عملیات نصب سازه فضایی ترمینال مسافربری فرودگاه جهرم با موفقیت انجام شد.

این عملیات که به دلیل طراحی خاص سازه، به لحاظ ایمنی از حساسیت ویژه ای برخوردار بود، با حضور کارشناسان و متخصصین مربوطه به سلامت و با موفقیت صورت پذیرفت.

پروژه ساخت ترمينال جديد فرودگاه جهرم به مساحت ١٥٠٠متر درحال ساخت ميباشد و پس از گذشت ٦ماه از آغاز پروژه ٣٥ درصد پيشرفت داشته است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط