خبر خبر

بازديد رييس کمسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از فرودگاه جهرم
دکتر محمدرضا رضايي رئيس کميسيون عمران و نماينده جهرم در مجلس شوراي اسلامي به همراه رضا بديعي فرد مديرکل فرودگاههاي استان فارس از فرودگاه جهرم بازديد کردند.

دکتر محمدرضا رضايي رئيس کميسيون عمران و نماينده جهرم در مجلس شوراي اسلامي به همراه رضا بديعي فرد مديرکل فرودگاههاي استان فارس از فرودگاه جهرم بازديد کردند.

رئيس كميسيون عمران مجلس در اين بازديد از پروژه احداث ترمينال فرودگاه جهرم از نزديك ديدن كرد و در جريان چگونگي پيشرفت پروژه قرار گرفت.

وي ضمن ابراز رضايت از وضعيت تكميل ترمينال فرودگاه جهرم خواستار تسريع در اتمام پروژه در موعد مقرر شد.

گفتني است؛ مساحت ترمينال فرودگاه جهرم با 1500 مترمربع به پيشرفت 75 درصدي رسيده و انتظار مي رود تا پايان سال جاري به بهره برداري كامل برسد.

در اين بازديد؛ رضا بديعي فرد مديركل فرودگاههاي استان فارس گزارش كاملي از اقدامات انجام شده ارائه داد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد